BARIERE LA INTRAREA PE PIAȚA MUNCII

Există bariere la intrarea tinerilor pe pia­ța muncii, iar în virtutea acestor ba­­riere, putem explica șomajul în rân­dul acestei categorii sociale. Aceasta es­­te, cu siguranță, o judecată emisă de­­seori, atât din partea celor care cons­truiesc politici publice, cât și din par­tea societății civile.

Colecția de articole din acest supliment își propune să contribuie la dezbaterea publică din România cu privire la ba­rie­rele pe care tinerii le au de trecut, pu­nând accentul pe două aspecte pe care le considerăm fundamentale. Avem, pe de o parte, bariere care țin de re­gle­men­­tările instituționale existente pe pia­ța muncii. Concentrarea exclusivă pe acestea ne-ar face însă să omitem din analiza noastră o altă fațetă im­por­tantă a problemei: furnizarea de ser­vi­cii educaționale pe piața din România.

citeste mai mult...

NOUTATI

Evaluarea proiectului „Inițiative pe piața muncii în mediul rural”
În cele ce urmează, veți citi un extras din raportul de analiză a proiectului Inițiative pe piața muncii în mediul rural care parcurge mai multe aspecte evaluate cu scopul de a puncta ce a fost ...

Bune practici din derularea proiectului Inițiative pe piața muncii în mediul rural
Povestea rezumată a întâlnirilor frumoase și folositoare avute în cadrul proiectului nostru, o călătorie plină de învățăminte la care s-au alăturat peste 850 de persoane din 7 județe și din 115 sate și pe care...

Argument: bariere vizibile și invizibile
Există bariere la intrarea tinerilor pe pia­ța muncii, iar în virtutea acestor ba­­riere, putem explica șomajul în rân­dul acestei categorii sociale. Aceasta es­­te, cu siguranță, o judecată emisă de­­seori, atât din partea celor care construiesc...


PARTENERIAT

În misiunea noastră, ne sunt alături Institutul Român de Training şi Institutul Român pentru Educaţie şi Incluziune Socială. Vă prezentăm, în câteva cuvinte, specificul activităților fiecărui partener:
Fundaţia CADI-Eleutheria

citeste mai mult...