15 Dec

De la munca in gospodărie la asumarea rolului de angajat

cautarea unui loc de munca-s

În luna octombrie, în comuna Independența din județul Galați, 10 persoane au absolvit cursul de calificare în ocupaţia Lucrător în comerț. Beneficiarele au vârste cuprinse între 21-46 ani. Majoritatea beneficiarelor sunt în prezent casnice şi au puțină experiență profesională (ca vânzătoare, patiser, ajutor de bucătar sau chiar bucătar). Ele îşi doresc foarte mult să îşi găsească un loc de muncă şi au conştientizat cât de importantă este o diplomă recunoscută de către Ministerul Învățământului. Având în vedere că majoritatea au 10 sau 12 clase absolvite, unele dintre ele și-au propus să se reînscrie în sistemul de educaţie formală pentru a-și continua studiile. În data de 27 octombrie 2014 a fost organizată sesiunea de Job-club la care au participat 9 beneficiare. În cadrul sesiunii de job-clubbeneficiarele şi-au conştientizat punctele forte şi punctele slabe, au învăţat cum se întocmeşte CV-ulşi scrisoarea de intenţie, cum să se pregătească pentru interviul de angajare, care sunt avantajele muncii legale şi ce drepturi şi obligaţii au în calitate de angajaţi.

Progresul-proiectului-în-luna-octombrie-în-jude_ul-Gala_i1x1

“Grupa de la Independența este o grupă foarte deschisă, beneficiarele doresc să se angajeze, iar unele dintre ele chiar s-au înscris la liceu pentru a-şi finaliza studiile. Cu toate acestea, au solicitat și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă” Lidia Damian, consilier orientare profesională local

“Participantele au puţină experienţă profesională. Majoritatea nu au mai lucrat, iar dacă au lucrat aufăcut-o fără forme legale. Toate sunt casnice şi sunt responsabile de administrarea gospodăriei şi de creşterea copiilor. Ele sunt însă extrem de motivate să îşi găsească un loc de muncă. În multe cazuri, copiii au ajuns la vârste la care nu mai au nevoie de supraveghere permanentă, având în schimb nevoi financiare din ce în ce mai ridicate- de unde şi motivaţia beneficiarelor de a se angaja.” Carmen Ilie, Expert coordonator mediere.

Tot pe parcursul lunii octombrie, beneficiarele din comuna Cuza Vodă au absolvit cursul de calificare în ocupaţia Lucrător în comerț. Au participat 13 femei cu vârste cuprinse între 19-34 ani, majoritatea fără experienţă profesională anterioară. Cele care au mai avut un loc de muncă anterior intrării în proiect au lucrat ca vânzătoare, agent poştal, croitor și confecționer covoare.

La sesiunea de job-club, organizată pe data de 28 octombrie 2014, au participat 11 beneficiare. Toate beneficiarele îşi doresc să se angajeze în primul rând ca lucrător comercial, dar caută un loc de muncă aproape de casă, majoritatea nefiind dispuse să facă naveta. Având în vedere dorința şi nevoile lor, consilierii şi formatorul job-club le-au sfătuit să urmărească angajările făcute de magazinele din comună şi din împrejurimi, dar şi alte locuri de muncă, în domenii care le sunt accesibile. În cadrul sesiunii de job- club beneficiarele şi-aucompletat CV-ul în format Europass şi au avut ocazia să participe la simulări ale unor interviuri de angajare pentru posturi de lucrător în comerţ în calitate de potenţiali aplicanţi.

Progresul-proiectului-în-luna-octombrie-în-jude_ul-Gala_i2x1

“Grupul de participante este expus la modelul tradiţional privind rolul femeii în gospodărie şi în comunitate, fără a avea acces la modele concurente. Astfel, cele mai multe dintre acestea şi-auasumat până în prezent doar roluri în cadrul familiei: soţie, mamă, noră, fiică. În momentul de faţă, fiecare se pregăteşte pentru un rol nou: acela de angajat. O mică parte a lor aveau o astfel de experienţă, fie scurtă, fie informală, şi îşi doreau un debut mai consistent în muncă. Pentru o altă parte a grupei aceasta era primă experienţă de asumare de roluri profesionale.” Aura Matei, coordonator consiliere

“Este important ca procesul de mediere să continue şi beneficiarii să fie susţinuţi în mod constant în căutarea unui loc de muncă. Pentru toţi experienţa completării unui CV şi a participării la un interviu de angajare a fost una nouă, extrem de utilă, multe dintre participante completand pentru prima dată un CV. Recomand ca echipa implicată în procesul de mediere să le transmită beneficiarelor locuri de muncă în mod constant şi să le încurajeze permanent în procesul de căutare a unui loc de muncă.” Carmen Ilie, Expert coordonator mediere.

Pe data de 18.10.2014 a avut loc deschiderea celui de-al doilea curs de calificare organizat pentru comunitatea din comuna Cuza Vodă, de data aceasta în ocupaţia Lucrător în structuri pentru construcții. La acest curs participă 14 beneficiari, de sex masculin, cu vârste cuprinse între 17 şi 45 de ani. Deși 80 % dintre aceștia au lucrat anterior informal în domeniul construcțiilor, consideră că mai au multe de învățat și doresc ca la sfârșitul programului de calificare să își găsescă un loc de muncă. Prin parcurgerea acestui curs beneficiarii vor dobândi noi competențe profesionale ce le vor fi de ajutor în demersul angajării.

În comuna Foltești urmează să fie organizat un nou curs de calificare în ocupaţia Lucrător în comerţ. În luna octombrie a avut loc testarea și consilierea psihologică, urmată apoi de cursul de dezvoltare personală și de grup. Grupa a fost formată din 14 paticipante de sex feminin având vârste cuprinse între 19 ani și 45 ani.

Progresul-proiectului-în-luna-octombrie-în-jude_ul-Gala_i3x1

“Acest grup fost format integral din femei. Experiențele lor de viață sunt diferite iar abordarea a trebuit să fie una personalizată ținând cont de gradul de experiență și înțelegere a fiecăreia. Nivelul lor de maturitate le-a permis înțelegerea subiectelor abordate, ceea ce a ușurat comunicarea din acest punct de vedere.” Radu Lihaci, formator.

Toți absolvenţii cursurilor de Lucrător în comerț din comunele Independența şi Cuza Vodă se află în prezent în procesul de mediere, consilierii de orientare profesională sprijinindu-i pentru a-și găsi un loc de muncă sau pentru a-și continua studiile.

15 Dec

Receptioner Hotel la Agigea – o legătură între aspirații și cerințele pieței locale a muncii

germana-s

Pe parcursul lunii octombrie în localitatea Agigea, județul Constanța, a avut loc deschiderea cursului de perfecționare pentru ocupaţia Recepționer de Hotel.

Progresul-proiectului-în-jude_ul-Constan_a1x1

Participanții la programul de formare au provenit din localitatea Agigea şi din împrejurimile localităţii Agigea, judeţul Constanța, zona Sud-Est. În cadrul procesului de selecție s-a avut în vedere egalitatea de șanse astfel încât pe lista participanților să fie incluse minim 50% femei, distribuirea pe sexe în cadrul programului de formare fiind de 13 femei și 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani.

Cei 16 participanți au urmat sesiunile de testare și consiliere profesională, având ca efect imediat descoperirea unor noi abilități și competențe de care nu erau deplin conștienți. În perioada 17-18octombrie a avut loc consilierea și dezvoltarea personală. Beneficiarii au avut șansa să își conștientizeze interesele reale, aptitudinile și potențialul de dezvoltare în diferitele ocupații pe piața muncii şi să cunoască beneficiile abordării unei atitudini pozitive în viața profesională și personală.

“Am constat ca fiind valoroase discuţiile pe marginea raportului între nivel de aspiraţii şi posibilităţi/resurse interne şi externe, precum şi discuţia privind locul validării şi al controlului: intern sau extern, cu o extensie spre responsabilitate individuală. Recomand introducerea acestor elemente in design-ul de formare al sesiunilor următoare, împreună cu alte abordări reieşite ca fiind de impact din experienţa anterioară.” Aura Matei, coordonator consiliere.

Beneficiarii au urmat în perioada 19-23 octombrie 2014 cursul de perfecționare pentru meseria de Recepționer de Hotel. Toti participanții la programul de formare au fost interesați de tematica programului de formare şi au participat la toate activitățile propuse în agendă. Suplimentar față de conținutul standard al cursului s-a discutat despre participarea și comportamentul de succes în cadrul unui interviu de angajare pentru postul de recepționer, despre modul în care este redactat un contract de muncă și despre cum ar arăta o ofertă de angajare pentru un post de recepționer.

Progresul-proiectului-în-jude_ul-Constan_a2x1

“Sunt foarte mândră de participanții din Agigea, au fost serioși, punctuali și implicați în sesiunile cursului. Au fost dornici să învețe și le-a plăcut modul în care le-au fost livrate informațiile” Raluca Boișteanu, Consilier orientare profesională local.

15 Dec

Calificare și job club-uri la Dumitrești, Vrancea – Lucrător în construcții și patiser

obstacole1s

În luna noiembrie în comuna Dumitrești s-au finalizat două cursuri de calificare, unul pentru ocupaţia de Patiser și unul pentru cea de Lucrător în comerț. Participanții la programele de formare au beneficiat anterior sesiunii de calificare de servicii de testare psihologică a interelor vocaționale şi de sesiuni de consiliere individuale şi de grup.

Progresul-proiectului-în-jude_ul-Vrancea-în-luna-noiembrie1x1Calificare în ocupaţia Lucrător în comerț. La jumătatea lunii noiembrie 15 participanți au absolvit cursul de calificare pentru ocupaţia lucrător în comerț. Componența grupei a fost mixtă și echilibrată, fiind compusă din 7 femei și 8 bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 47 ani, media de vârstă fiind de aproximativ 30 de ani.

“Eterogenitatea grupului a sprijinit procesele de învățare și a sprijinit consolidarea motivației în căutarea unui loc de muncă. Astfel, femeile, expuse constant la roluri tradiționale, s-au aflat într-un context de tratament egal cu bărbaţii, unii dintre aceştia cu abilităţi evidente de leadership. Acest fapt a creat premisele pentru consolidarea unei atitudini orientate către obiective şi acţiune şi a încrederii în sine. Mai mult, expunerea la modele profesionale a întărit motivația pentru crearea unui parcurs profesional propriu.” Aura Matei, coordonator consiliere.

” A fost un grup destul de eterogen. Oamenii par determinați să își găsească ceva de lucru și sunt preponderent activi, dacă vorbim de stilul de învățare.” Radu Lihaci, formator.

Pe data de 28.11.2014 a fost organizată sesiunea de job-club la care au participat 9 persoane, dintre care 5 femei şi 4 bărbaţi. În cadrul jobclub-ului beneficiarii şi-au identificat punctele forte relevante pentru ocupaţia de lucrător în comerţ şi au aflat despre principalele surse pe care le pot folosi pentru a-şi căuta un loc de muncă. Beneficiarii au considerat foarte utilă experienţa dobândită în cadrul job-clubului, în special faptul că au învăţat cum să-şi completeze CV-ul şi cum să se pregătească pentru un interviu de angajare, niciunul dintre ei neavând această experienţă. În urma sesiunii de job-club, beneficiarii au devenit mai conştienţi de drepturile pe care le au în calitate de angajaţi şi de importanţa pe care o are contractul de muncă.

“Este important ca procesul de mediere să continue şi beneficiarii să fie susţinuţi în mod constant în căutarea unui loc de muncă. Recomand ca echipa implicată în procesul de mediere să le transmită în mod constant beneficiarilor locuri de muncă care apar în judeţul Vrancea, în special în Municipiul Focşani, şi să îi încurajeze permanent în procesul de căutare a unui loc de muncă.” Carmen Ilie, Formator job-club.

Progresul-proiectului-în-jude_ul-Vrancea-în-luna-noiembrie2x1Calificare în ocupaţia Patiser. Pe data de 14 noiembrie 2014, cei 11 beneficiari au susținut examenul de calificare în meseria de Patiser. Grupa a fost una mixtă, cu o medie de vârstă mai ridicată- 32 deani-, beneficiarii având între 19 şi 42 ani. S-a observat un interes deosebit pentru dezvoltare și educație si pentru găsirea unui loc de muncă în viitorul apropiat, participanții fiind persoane proponderent pragmatice, realiste, cu dorință de a produce o schimbare în bine în viața lor.

La sfârșitul lunii noiembrie s-a organizat tot în Dumitrești sesiunea de job-club, unde au fost prezenți 8 din cei 11 absolvenți ai cursului de calificare în ocupaţia Patiser. Grupa de lucru a fost mixtă, existând atât participanţi cu experienţă profesională anterioară cât şi proaspăt absolvenți sau persoane care nu au avut niciodată un loc de muncă. În cadrul sesiunii participanţii şi-au format abilități și atitudini necesare pentru căutarea unui loc de muncă, pentru prezentarea la interviuri de angajare și pentru încadrare la locul de muncă.

“În afară de suportul acordat în identificarea locurilor de muncă și a pregătirii actelor necesare candidaturii, recomandăm consilierului de orientare profesională să îi ajute să își exerseze prezentarea la interviu într-un ton pozitiv, încrezător și plin de exemple din experiența proprie.” Radu Chitic, Formator jobclub.

15 Dec

Pași către încadrarea pe piața muncii – cursuri de Lucrător în comerț la Ernei (Mureș) și Recepționer Hotel la Tuzla (Constanța)

cautarea unui loc de munca-s

În comuna Ernei, județul Mureș, în perioada 7-14 noiembrie cei 17 participanți selectați pentru a participa la cursul de calificare în ocupaţia Lucrător în comerţ au urmat sesiunile de testare psihologică, consiliere vocațională și consiliere de grup și dezvoltare profesională. În prezent, beneficiarii participă la cursul de formare pentru calificarea Lucrător în comerț. Cursul are o durată de 10 săptămâni. Dinamica grupului este pozitivă, participanții fiind ordonați și implicați în activităţile proiectului.

Progresul-proiectului-in-luna-noiembrie-in-judetele-Mures-si-Constanta1x1“Un grup alcătuit din persoane preponderent introvertite, un grup realist cu așteptări și obiective realiste, orientat spre acțiune. Aplicațiile și discuțiile au contribuit la creșterea încrederii în sine a participanților și la conștientizarea și mutarea atenției pe ceea ce au deja (abilități, resurse) și care pot fi utilizate pentru atingerea obiectivului de carieră. Consider că este un grup format din persoane care, beneficiind de susținerea consilierului de orientare în carieră, au foarte mari șanse de a se angaja pe parcursul implementării proiectului.” Letiția Bâtfoi, Expert coordonator perfecționare.

La cursul de calificare pentru meseria de Lucrător în comerț participă 14 persoane, componența grupului fiind de 10 femei și 4 bărbați, iar media de vârstă fiind aproximativ de 30 ani. Pe parcursul cursului de calificare beneficiarii vor învăța să comunice eficient cu clienții, să organizeze activitățiile magazinului, să efectueze vânzarea, să încaseze contravaloarea mărfii, să prezinte produsele și serviciile comercializate, să promoveze imaginea magazinului, să mențină stocurile și necesarul de monetar de rezervă, să întocmească documentele specifice activitatii de vânzare, precum și raportarea activității de vânzare.

“Majoritatea dintre ei doresc să obțină o calificare şi speră să obțină un loc de muncă mai bun cu diploma obținută. Cam 6 dintre ei au mai lucrat în comerț, în magazine mai mari sau mai mici, sau în domeniul servicii turism, sau chiar un mic producător în domeniul legumicultură-florărit. Cu toate acestea consideră că pot învăța lucruri noi, și doresc să progreseze.” Suket Ildiko, consiliere orientare profesională local.

În localitatea Agigea, județul Constanța a fost susținut job-clubul pentru absolvenţii cursului de perfecționare Recepționer de Hotel. La acest program au participat 10 beneficiari, dintre care 8 femei şi 2 bărbaţi. Acestora le-a fost oferit suport în identificarea locurilor de muncă vacante și în pregătirea actelor necesare candidaturii (completarea CV-ului și scrisoarea de intenţie).

“Grupa de lucru este mixtă. Media de vârstă a grupei este foarte scăzută, ceea ce crește cu mult șansele de angajare rapidă în comună sau pe litoral. Mai mulți participanți au exprimat dorința de a lucra (din nou) în străinătate, existând o dorință de informare mai ridicată în acest sens.” Radu Chitic, formator

Pe parcursul lunii noiembrie în localitatea Tuzla, județul Constanța, a avut loc deschiderea cursului de perfecționare pentru ocupaţia Recepționer de Hotel. În cadrul procesului de selecție a fost avută în vedere egalitatea de șanse astfel încât pe lista participanților să fie incluse minim 50% femei, distribuirea pe sexe în cadrul programului de perfecționare fiind de 12 femei și 3 bărbați. Grupa de vârstă este una mixtă, participanții având vârste cuprinse între 19 și 25 de ani.

Cei 15 participanți au urmat sesiunile de testare psihologică și consiliere profesională prin intermediul cărora şi-au descoperit noi abilități și competențe de care nu erau deplin conștienți. În perioada 13-14 noiembrie a avut loc o sesiune de dezvoltare personală.

“Grupul a fost deosebit de dinamic şi foarte bine orientat către obiectivele de angajare. Recomand explorarea cu unii participanţi a unor obiective pe termen mediu (2-4 ani) de educaţie şi dezvoltare personală chiar mai ambiţioase decât cele urmărite în următorul an.” Aura Matei, coordonator consiliere

Beneficiarii au urmat în perioada 16-20 noiembrie 2014 cursul de perfecționare pentru meseria de Recepționer de Hotel. În cadrul acestui program de formare participanții au avut ocazia să învețe efectuarea de operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea clienţilor, asigurarea efectuării plăţilor, elemente despre comunicarea eficientă la locul de muncă, organizarea locului de muncă, precum și munca în echipă.

“Cursanții vor avea nevoie de asistență în găsirea unui loc de muncă. Pe parcursul următoarelor săptămâni va fi binevenită orice informație și susținere din partea coordonatorului local referitoare la locurile de muncă. Dacă sunt proactivi majoritatea dintre ei, cu siguranță că această legatură menținută cu dânșii va conta în găsirea unui loc de muncă.” Radu Lihaci, formator

La sfârșitul lunii noiembrie 12 beneficiari ai cursului de perfecționare (11 femei şi 1 bărbat) au participat la job-clubul organizat în Tuzla, Județul Constanța. În cadrul sesiunii participanții au învățat cum să completeze un CV şi cum să se prezinte la un interviu de angajare. Mulți dintre participanţi au avut posibilitatea de a participa pentru prima dată la o simulare de interviu.

Progresul-proiectului-in-luna-noiembrie-in-judetele-Mures-si-Constanta4x1

“Toti participantii sunt extrem de motivati sa se angajeze pe pozitia de receptioner. Principalele provocari pentru ei tin de lipsa de experienta specifica si de dificultatea de a gasi un loc de munca pe termen lung, multe locuri de munca din judetul Constanta fiind disponibile doar pe perioada verii. Totusi, in judetul Constanta sunt disponibile suficiente locuri de munca in domeniul servicii turistice astfel incat beneficiarii au mari sanse sa se angajeze pana la finalizarea proiectului.” Carmen Ilie, expert coordonator mediere

Copyright © 2014-2015. Toate drepturile rezervate.