Lipseste plugin-ul de Flash.

Get Adobe Flash player

AcasaDescriereActivitatiCalendarAchizitiiPublicitate & InformareResurseContact

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

UN PROIECT

CADI - ELEUTHERIA

 

ĪN PARTENERIAT CU

institutul roman de training

Descrierea proiectului

Competențe europene pentru mediul rural este un proiect multiregional, demarat în iulie 2010 de către Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională – Eleutheria (CADI), în parteneriat cu Institutul Român de Training. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investește în oameni”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resursei umane și ocuparea forței de muncă”.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea resurselor umane şi a culturii antreprenoriale în mediul rural, în regiunile Centru şi Sud-Est, în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă sau angajate în agricultura de subzistenţă.

Mai specific, proiectul urmăreşte

  1. Creşterea nivelului de cunoaştere a structurii pieţei muncii şi a structurii forţei de muncă pentru a formula programe informate de inserţie pe piaţa muncii.
  2. Creşterea accesului la consiliere şi orientare profesională pentru cel puţin 1600 de beneficiari.
  3. Facilitarea accesului la formare profesională şi formarea profesională a cel puţin 700 de beneficiari.
  4. Formarea de competenţe antreprenoriale şi manageriale pentru cel puţin 200 de beneficiari.
  5. Sprijinirea dezvoltării iniţiativelor antreprenoriale pentru cel puţin 60 de beneficiari.
  6. Formarea de aptitudini pentru meşteşuguri şi îndeletniciri tradiţionale în rândul a cel puţin 100 de beneficiari.

Accesul pe piaţa muncii al persoanelor din mediul rural este îngreunat de lipsa de competenţe şi calificări sau de neconcordanţa dintre acestea şi cerinţele pieţei muncii locale, lucruri care conduc şi la un nivel individual scăzut al mobilităţii ocupaţionale. Mai mult, persoanele din mediul rural fie au un număr redus de oportunităţi de formare, fie accesarea oportunităţilor implică costuri mari (ex.: taxe de formare profesională, pierderi generate de absenţa temporară din agricultura de subzistenţă).

Proiectul formulează un răspuns la aceste bariere prin creşterea oportunităţilor de accesare a consilierii, formării profesionale şi formării de competenţe specifice iniţiativelor antreprenoriale şi exersării de meşteșuguri şi îndeletniciri tradiţionale. Prin participarea în proiect, beneficiarii îşi cresc şansele în competiţia de pe piaţa muncii, ceea ce le va permite reducerea activităţii în agricultura de subzistenţă sau renunţarea la ea.

Aceste lucruri capătă o semnificaţie sporită în contextul crizei economice actuale. Este previzibil că la sfârşitul acestei crize structura pieţei şi cea de ocupaţii să fie sensibil modificate. Criza va fi urmată de redresarea şi reluarea creşterii economice.

La aceste condiţii, se adaugă liberalizarea în creştere a pieţei muncii la nivel european şi international, ceea ce creşte nivelul de competiţie. Dezvoltarea resurselor umane prin 1. îmbunătăţirea calităţilor antreprenoriale şi de management şi 2. îmbunătăţirea avantajelor competitive, specifice meştesugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale, poate reprezenta soluţia care să amelioreze impactul provocărilor menţionate. Astfel că accesul la oportunităţi de recalificare, compatibile cu noile nevoi ale pieţei, va contribui la reducerea riscului de şomaj pe termen lung în rândul grupului ţintă. Mai mult, proiectul creează premisele valorizării economice în turism şi comerţ a meşteşugurilor, element esenţial pentru sustenabilitatea pe termen lung a zonelor rurale vizate.