09 Nov

Conferința de presă: „Bariere pe piața muncii pentru tinerii din mediul rural”

10 noiembrie 2015, orele 13.30, sala Europa II Aro Palace, Brașov

Ce anume face dificilă intrarea pe piața muncii? Pentru cei cu sau fără experiență, pentru tineri sau pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural?

Fundația CADI-Eleutheria propune o dezbatere despre două tipuri importante de bariere: cele care afectează cererea de muncă și cele care afectează oferta de muncă.

Cererea de forță de muncă este rezultatul investițiilor și al creșterii economice susținute. Angajatorii cu afaceri prospere au nevoie de forță de muncă pentru a-și conduce afacerile. Astfel, un prim răspuns privește barierele cu care aceștia se confruntă, piedici în calea activității economice, care cresc costul de a face afaceri. Altfel spus, acele reglementări care cresc prețurile și ne scad salariile.

Un al doilea set de răspunsuri este legat de oferta de forță de muncă: măsura în care competențele pe care tinerii sau șomerii le dețin pot răspunde cererii formulate de către angajatori. În această zonă se concentrează dezbaterile despre calitatea educației și a formării, precum și acțiunea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, cum este și Inițiative pe piața muncii în mediul rural.

Fundația CADI-Eleutheria vă invită la conferința Bariere pe piața muncii pentru tinerii din mediul rural pentru a dezbate contribuțiile pe care programele educaționale le aduc la reducerea acestor bariere, precum și pentru a repune pe agenda publică o dezbatere despre măsura în care politicile de ocupare cresc ssau scad cererea de muncă.

Prin această conferință, marcăm și finalul proiectului Inițiative pe piața muncii în mediul rural POSDRU/135/5.2/S/130296, derulat în perioada martie 2014 – decembrie 2015. În cadrul acesteia vom prezenta rezultatele proiectului, precum și bunele practici desprinse în urma analizei tehnice a serviciilor furnizate.

Evenimentul va avea loc marţi, 10 noiembrie 2015, la ora 13:30 la Hotel Europa II la Aro Palace, Braşov.

Agenda conferinței este următoarea:

Cuvânt introductiv
Mona Musca, moderatorul întâlnirii

Bariere la intrarea pe piața muncii
Aura Matei, coordonator de programe
Radu Uszkai, cercetător CADI-Eleutheria

Contribuția proiectului Inițiative pe piața muncii în mediul rural.
Doina Cucu, coordonator tehnic al proiectului

Concluzii și recomandări privind dezvoltarea resurselor umane in mediul rural
Ioana Derscanu, coordonator analiză tehnică programe integrate

Intervențiile participanților, ale asociaților și participanților la proiect

Copyright © 2014-2015. Toate drepturile rezervate.